มาดูกันว่าแต่ละคนได้เลือกเรื่องอะไร ถ้าต้องมาบริหารประเทศ
หรือเลือกเข้าร่วมด้วย Facebook เพื่อบอกว่าคุณจะเลือกอะไร?

kimkundad

Shuvit Funsok

Sukie Rattikan

Thananon Korr Ngoenthaworn

Supawit Pipat

M'Mind Mint

จะเลือกอะไรได้?

ถ้าต้องเป็นนายกรัฐมนตรี คุณจะเลือกอะไร?
การศึกษา, เศรษฐกิจ, สิทธิมนุษยชน
หรืออีกหลายประเด็นอื่นๆ
ประเทศไทยควรเดินไปทางไหน
อะไรที่เราควรให้ความสำคัญ?

จะเลือกใครดี??

ทำความรู้จักผู้แทนของคุณให้มากขึ้น
และบอกพวกเขาว่าอะไรที่สำคัญสำหรับคุณ